Lana a uzly

  Náplň kurzů |   Rozdělení kurzů |   Vybavení |   Lana a uzly |   Zdravověda |   Ceník


Pro potřebu lezeckých kurzů Horoškoly
Zpracoval: Vladimír Střihavka  (čerpáno z materiálů pro instruktory horolezectví)

  Lano již od pradávna slouží lidem k přivazování, kotvení, tahání břemen, či v podobě provazových žebříků a mostů k překonávání překážek. Jednotlivá odvětví činnosti sebou přinesla i zdokonalení, zjednodušení a specializaci v uzlování. Dřevorubec, který stahuje z lesa dříví dozajista používá jiný uzel, nežli rybář na své sítě. Jinak si naváže břemeno zedník u kladky na stavbě a jiný uzel uváže zdravotní sestra na obvazu vašeho zranění hlavy, které jste utrpěl po pádu vinnou špatného navázání na konec horolezeckého lana. Každý uzel má totiž své vlastnosti, které ho předurčují k danému užití. Své vlastnosti má i použité lano, šňůra, smyčka, provaz na kterém chceme uvázat uzel. S postupem času, kdy člověk začínal hledat v překonávání neschůdných a těžko přístupných míst zalíbení se lano stalo jeho pomocníkem. Pionýrem mezi horolezeckými lany (pomineme-li liánovité rostliny) je bezesporu lano konopné, které možná visí ještě někde na půdě po dědečkovi, který s ním kdysi zdolal Krkavčí skálu. Jeho vlastnosti jsou vesměs pochybné a proto ho necháme viset. Lano, kterému víceméně propůjčíme dohled nad naším životem by přeci jen mělo splňovat nějaké základní předpoklady. To, že Dědečka dvakráte chytlo do prsního úvazku u druhého kruhu a on se oklepal a do třetice přelezl tento těžký úsek není správný argument. Lano, které si vyberete vy bude splňovat nároky kladené na pevnost v tahu a trhu (počet pádů), průměr, délku, hmotnost, posuv opletu, statický a dynamický průtah, popřípadě barvu a povrchovou úpravu. Ovšem nepředbíhejme. Nejprve se naučíme s lanem zacházet a naučíme se vázat uzly a to tak dokonale, že je budeme umět zavázat i jednou rukou a se zavázanýma očima. Proč? Protože štěstí přeje připraveným a učený z nebe nespadl.

Lana
  Lana lze rozdělit do dvou základních skupin na lana statická a na lana dynamická. Výjimkou jsou lana statodynamická, která jsou jakýmsi kompromisem. Toto rozdělení je klíčové a je nutné uvědomit si rozdíl. Jde především o použitý materiál a konstrukci lana, které se při zatížení více, či méně protáhne. Lano statické se při zatížení hmotnosti 100kg neprotáhne více jak o 5% ze své délky. Lano dynamické v závislosti na užitém materiálu a konstrukci má svou průtažnost vyšší, jde asi o 5-15% ze své délky. To jestli je lano statické, nebo dynamické, stejně tak jako další důležité informace lze vyčíst přímo na průvodním listu, který má každé nové lano a kde výrobce uvádí všechny důležité informace o svém výrobku a jeho užití. Jde o spoustu údajů, které vám pomohou vybrat to správné lano. Lze zde vyčíst například délka lana. Nejpoužívanější délka je zpravidla 50 a 60m. Máte-li zájem o jinou délku jistě lze pořídit v metráži.

Statická lana
  Tyto lana lze nazývat také pracovní. Jsou určena pro práci ve výškách, tahání materiálu, slaňování, jumarování. Své využití naleznou spíše v oblasti speleologické a záchranářské, či na tzv. velkých stěnách jako pomocná pracovní lana. Pro účely jako je například canyoing jsou lana se speciálním vodoodpudivým povrchem. Statická lana naleznou své uplatnění tedy především tam, kde je průtah lana při zatížení nežádoucí. Průměr pracovních lan je 10-12mm. Přičemž platí, čím širší, tím pevnější, těžší, dražší. Při použití více jak jednoho lana je nutné mít rozlišné barvy opletu lana, aby nedošlo k záměně a nežádoucím omylům.

Statodynamická lana
  Tyto lana jsou tvořena soustavou dynamických a statických vláken. Při běžném režimu sil fungují jako lana statická a to do chvíle přetržení statických vláken rázovou silou případného pádu. Poté se zachovají jako lano dynamické a pozvolně pohltí pád. Nevýhodou je skutečnost, že po přetržení statických vláken lano již ztrácí svou vlastnost statického lana a stává se lanem dynamickým.

Dynamická lana
  Tyto lana lze nazývat také horolezecká. Jsou určena především pro zabezpečení postupu lezce a co nejefektivněji zachytit jeho případný pád. Jejich předností je tedy pružnost, která dokáže odolávat rázovým silám. Dále lze rozdělit horolezecká lana podle průměru na lana jednoduchá, poloviční, dvojčata, či lana splňující podmínky pro dvojčata i lana poloviční. Označení o jaké jde lano naleznete kromě průvodního listu i na koncích lana na tzv. koncovém značení. Jde-li o jednoduché lano, tedy o lano, které lze použít samostatně je označeno číslicí 1 v kroužku. Zpravidla jde o lana o průměru 10-11mm. Poloviční lano je označeno 1/2 v kroužku. Průměr lana kolem 9mm napovídá, že jde o rozdělení lana na dvě části a je tedy nutno používat lana dvě. Důležité je také barevné rozlišení opletu lan. V praxi je toto rozlišení životně důležité. Například po slanění je nutné stáhnout lana. Je-li modré lano protaženo slaňovacím okem je červené lano zakončeno uzlem. Zatáhneme-li za červené s velkou pravděpodobností stáhneme lana v pořádku dolů. Za modré lano nezatáhneme, protože víme, že by to dost dobře nešlo a mohlo by se stát, že by se uzel ve slaňovacím oku zasekl a lano nešlo stáhnout vůbec, což by nám přineslo další nežádoucí obtíže. Výhodou lana polovičního je hnedle několik. Lano lze dát každé zvlášť do batohu. Váš přítel vám tedy nemusí závidět lehčí batoh. Lze slanit na celou délku lana. Ve velehorách použití dvou lan snižuje pravděpodobnost přetržení o hranu při pádu, nebo poškození padajícím kamenem. Při výstupu lze lana do bodů postupového jištění zapínána střídavě. V praxi to znamená, že třeba modré lano budete zapínat na všechna levá postupová jištění a červené lano na pravá postupová jištění, či obě lana do stejného. Lano dvojče je značeno dvojicí kruhů asi jako olympijské kruhy dvou kontinentů v kroužku. Průměr dvojčat je přibližně 8mm. Oproti polovičnímu lanu je tedy slabší a lehčí avšak na úkor pevnosti, nemůžeme si tedy dovolit střídavé jištění a tak obě lana zapínáme do postupových jištění současně. Některá dvojčata díky materiálu a použité technologii při výrobě splňují limitní normy pro označení lan polovičních. Výrobce tyto lana označuje oběma symboly. Tyto dvojčata lze tedy zapínat do postupového jištění střídavě stejně jako je to u lan polovičních.