Náplň kurzů

  Náplň kurzů |   Rozdělení kurzů |   Vybavení |   Lana a uzly |   Zdravověda |   Ceník


  Výcvik je rozdělen na část teoretickou a praktickou.
V teoretické části se dozvíte vše o základech horolezectví, pohybu ve skalách horách a ochraně přírody při provozování horolezectví. Naučíte se rozumět horolezeckému názvosloví, značkám užívaných v průvodcích, rozdělení skal podle druhu materiálu a specifika lezení na nich a mnoho užitečného k tomu, abyste s jistotou zvládali bezpečný pohyb ve skalních terénech.
  V části praktické se seznámíte s nejnovějšími trendy v oblasti horolezeckého vybavení a materiálů k jištění. Naučíte se bezpečně jistit a navazovat na lano dle norem daných UIAA (Mezinárodní svaz Alpské asociace). Upozorníme vás na nejčastější chyby horolezců v zásadách bezpečnosti lezení a jištění. Osvojíte si správnou práci s těžištěm těla a technikou úchopů různých chytů. Seznámíme vás s počínáním v nouzových situacích a záchranou horolezce po pádu.